อะไหล่เทสลา

Tesery เป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนหลังการขายของ Tesla โดยนําเสนอชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมหลังการขายของ Tesla Model S, Model X, Model 3 และ Model Y ที่มีคุณภาพเพื่อให้ Tesla ของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด