Tesla Model 3 อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

The The รุ่น3ภายนอก เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิธีการที่เทสลาใช้วิธีการก้าวหน้าในการออกแบบ โดยการผสานรวมสัดส่วนซีดานแบบดั้งเดิมกับสุนทรียศาสตร์ที่ทันสมัยรุ่นที่3มีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และไร้กาลเวลา