ข้อเสนอพิเศษ Tesery - สินค้าจํานวนจํากัด ซื้อเลย!

Tesery จะเลือกอุปกรณ์เสริม Tesla 6-10 ชิ้นเป็นข้อเสนอพิเศษทุกเดือนในราคาถูกมาก (เท่ากับราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์บางอย่างแม้ต่ํากว่าราคาต้นทุน) สําหรับผู้ใช้ที่เลือก Tesery