อุปกรณ์เสริม Tesla Model Y/3/S/X รุ่นใหม่

นี่คืออุปกรณ์เสริมรุ่นล่าสุดของ Tesery สําหรับ Tesla Model Y/3/S/X