Tesla OTA System Updates and Notes - Tesery Official Store
Tesla-TIPSER

Tesla OTA Systemopdateringer og noter

ved Lucky LI Aug 17, 2023

Tesla-køretøjer modtager regelmæssige trådløse softwareopdateringer via Wi-Fi-netværket, tilføjer nye funktioner og forbedrer eksisterende. Åbn fanen Software på touchskærmen for at se, om der findes en softwareopdatering. Når en opdatering er tilgængelig, vises en meddelelse på den midterste berøringsskærm, og du kan vælge at installere den nu eller planlægge et tidspunkt for at installere den senere. For at sikre effektiviteten og stabiliteten af softwareopdateringer skal du slutte dit køretøj til Wi-Fi.

Klik på Kontroller > indstillinger for software> softwareopdatering for at justere indstillingerne for softwareopdatering. Der er "Avanceret" og "Standard" tilstande at vælge imellem. Hvis du vælger Avanceret, afhængigt af din køretøjskonfiguration og region, får du hurtigere besked, når en tilgængelig softwareopdatering er tilgængelig. Denne funktion er kun tilgængelig med softwareopdatering 2019.16 eller nyere.

Hvad er OTA Over-the-Air softwareopdateringen?

OTA Over-the-Air softwareopdateringer fortsætter med at introducere nye funktioner for at gøre dit køretøj sikrere og mere alsidigt.

Hvornår er OTA-opdateringer tilgængelige?

Softwareopdateringer vil fortsat være tilgængelige fra tid til anden, og Tesla vil underrette dig via advarsler på bilens touchskærm og Tesla-appen. Du kan kontrollere, om der findes en opdatering, ved at klikke på Styr > software. Dit køretøj vil søge efter tilgængelige opdateringer og vise "Søger efter opdateringer ......".

Hvis der ikke er nogen tilgængelige opdateringer, viser touchskærmen "Din køretøjssoftware er opdateret".

Hvis en opdatering er tilgængelig, viser touchskærmen "Opdatering tilgængelig". Et gult downloadikon vises også øverst på berøringsskærmen.

Hvad er OTA-opdateringsprocessen?

Softwareopdateringer er opdelt i to faser:

 • Downloadfase: I downloadfasen rulles den nye opdatering ud OTA og forberedes til installation. Du kan køre i dit køretøj i denne fase, men overførslen kan blive afbrudt, hvis køretøjet afbrydes fra Wi-Fi-forbindelsen.
 • Installationsfasen:: I installationsfasen installeres den downloadede softwareopdatering i køretøjet. Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke køre køretøjet under installationen. Hvis opladeren er tilsluttet, kan køretøjet ikke oplade, før installationen er fuldført.


Hvordan starter jeg en OTA-opdatering?

 • 1. Når der er en tilgængelig softwareopdatering, kan du starte opdateringen på en af følgende måder: Klik på det gule urikon for at få vist aftalevinduet. Du kan vælge at installere opdateringen med det samme eller planlægge en aftale om at installere den senere. Når du har angivet et aftaletidspunkt for installationen, ændres det gule urikon til et hvidt ikon, indtil installationen begynder. Du kan ændre tiden til enhver tid før installationen ved at klikke på urikonet. Klik på Control > Software for at kontrollere, om der er en softwareopdatering tilgængelig til dit køretøj. I så fald skal du klikke på "Tilgængelige opdateringer" for at springe til aftalevinduet.
 • 2. Start opdateringen via Tesla-appen: Når downloadprocessen begynder, vises et grønt downloadikon på touchskærmen. Hvis det gule downloadikon vises på touchskærmen, er en softwareopdatering tilgængelig, men køretøjet er ikke forbundet til Wi-Fi. OTA Pre-Update Precautions.To sikre effektiviteten og stabiliteten af softwareopdateringen, skal du slutte køretøjet til Wi-Fi.
 • Bind det første bryst og derefter bruge et andet stykke reb og spejl dine handlinger med den anden bryst. Åbn fanen "Software" på berøringsskærmen for at se, om der er en softwareopdatering tilgængelig. Når en opdatering er tilgængelig, vises en meddelelse på den midterste berøringsskærm, og en gul downloadpil vises i øverste højre hjørne af skærmen. Du kan vælge at installere det nu eller planlægge et tidspunkt for at installere det senere.
 • 4. Klik på Kontroller > indstillinger for software> softwareopdatering for at justere indstillingerne for softwareopdatering. Der er "Avanceret" og "Standard" tilstande at vælge imellem. Hvis du vælger Avanceret, afhængigt af din køretøjskonfiguration og region, får du hurtigere besked, når en tilgængelig softwareopdatering er tilgængelig. Denne funktion er kun tilgængelig med softwareopdatering 2019.16 eller nyere.

Bemærkninger fra OTA-opdateringen:

 • 1. Må jeg køre køretøjet?
Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke køre dit køretøj i installationsfasen. Du kan køre bilen i downloadfasen, men overførslen kan blive afbrudt, hvis køretøjets Wi-Fi-forbindelse afbrydes.

 • 2. Kan jeg oplade mit køretøj?
Når du installerer softwaren via OTA over-the-air-opdatering, stopper køretøjet opladningen. Hvis der installeres en softwareopdatering under opladningen, stopper dit køretøj opladningen under opdateringsprocessen. Opladningen genoptages automatisk, når opdateringen er fuldført.


Bemærkninger efter OTA-opdatering:

 • 1. Hvordan finder jeg produktbemærkningerne til den seneste version af OTA-opdateringen? For at se de seneste produktbemærkninger til dit køretøj skal du klikke på "Software" > "Produktbemærkninger".
 • 2. Hvordan bekræftes hvilken version af den aktuelle software? For at se den nyeste version af softwaren i køretøjet skal du klikke på "Software" på den berøringsfølsomme skærm.
 • Bind det første bryst og derefter bruge et andet stykke reb og spejl dine handlinger med den anden bryst. Kan jeg annullere softwareopdateringen, når den er startet? Hvordan gendanner jeg efter annullering? Det er ikke muligt at annullere en softwareopdatering, der allerede er i installationsfasen.
 • 4. Softwareopdateringen er ikke installeret korrekt. Hvordan kan jeg foretage fejlfinding af problemet? Hvis du mener, at softwareopdateringen mislykkedes, eller hvis køretøjet eller touchskærmen ikke reagerer efter opdateringen, kan du udføre følgende trin:
 1. Kontroller først status for softwareopdateringen. Hvis meddelelsen Softwareopdatering fuldført ikke vises i Tesla-appen, og opdateringen har været startet i mere end 3 timer, skal du se følgende procedure.
 2. Genstart af berøringsskærm: Tryk på begge hjulknapper på rattet, og hold dem nede (i ca. 20 sekunder), indtil Tesla "T"-logoet vises på den berøringsfølsomme skærm.
 • 5. Hvordan løser jeg problemer med medieafspilning efter en softwareopdatering? Hvis du oplever problemer med Bluetooth-forbindelsen, skal du følge nedenstående trin:
 1. Afbryd og slet enheden fra køretøjets Bluetooth-indstillingsskærm.
 2. Slet køretøjet fra enhedens Bluetooth-indstillinger.
 3. Prøv at parre enheden med køretøjet igen.
 4. Hvis der er andre problemer, skal du prøve at genstarte berøringsskærmen som beskrevet ovenfor.
 • 6. Hvordan håndteres nøglefri adgangsproblemer efter softwareopdatering? For problemer i forbindelse med indkørsel af køretøjer skal du først kontrollere, om de tilsvarende indstillinger for nøglefri adgang er aktiveret. Hvis du bruger funktionen "telefon som bilnøgle", skal du sørge for, at den tilsvarende telefon vises som bilnøgle i dine indstillinger for "telefon som bilnøgle", og at Tesla-applikationen kører i baggrunden. Hvis problemet fortsætter, skal du slå enhedens Bluetooth-forbindelse til og fra. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du parre din telefon igen som bilnøgle.
 • 7. Hvorfor er min køreoplevelse uændret efter opdateringen? Tesla-køretøjer modtager regelmæssigt forskellige niveauer af softwareopdateringer. Nogle mindre softwareopdateringer har muligvis ikke nogen mærkbar indvirkning på køreoplevelsen.
 • 8. Kan jeg oplade mit køretøj, mens opdateringen installeres? Når du installerer software via OTA over-the-air-opdateringer, stopper køretøjet opladningen. Hvis der installeres en softwareopdatering, mens du oplader, stopper dit køretøj opladningen under opdateringsprocessen. Når opdateringen er fuldført, genoptages opladningen automatisk.

Tesery , Dedikeret til at levere kvalitetsprodukter og tjenester til Tesla ejere. Den mest tillide Tesla tilbehør Butik og leverandør, valget af over 28.000 Tesla ejere!

Recent Post

The World's Leading Tesla Accessorles Store

Build Your Tesla in One Stop

Committed to providing you with high-quality Tesla accessories and exceptional customer service
Free Shipping

Free Shipping

Free worldwide shipping over $149

Quality Guaranteed

Quality Guaranteed

10,000+ 5-star reviews

Secure Checkout

Secure Checkout

Stripe Payment Gateway

Exclusive Customer Service

Exclusive Customer Service

1-to-1 customer support