"Unlock Tesla Tricks with Us!" - Tesery Official Store
Tesla Nyheder

"Unlock Tesla Tricks with Us!"

ved Ruijia You Mar 02, 2023

Uanset om du er ny eller erfaren Tesla-ejer, kan du læse denne blog for at uddybe din Tesla-bils viden.

 

 1. Brug knappen "Parker" til at parkere i en nødsituation

I en nødsituation, hvis bremsefunktionen ikke er normal, skal du trykke længe på knappen "Park" på gearstangen for at stoppe bilen. Parker ikke ved hjælp af denne metode, medmindre det er absolut nødvendigt.

 

 1. Genstart berøringsskærmen i tilfælde af manglende reaktion eller abnormitet

Hvis berøringsskærmen ikke reagerer eller er unormal, skal du genstarte den for at løse problemet.

Advarsel: Genstart kun den berøringsfølsomme skærm, når køretøjet er stoppet og i gear. Under genstart er bilens statusvisning, sikkerhedsadvarsel, bakkamera og andre oplysninger ikke synlige.

 

 • Skift til parkeringsgearet.
 • Tryk på de to rulleknapper på rattet, og hold dem nede, indtil den berøringsfølsomme skærm bliver sort.
 • Efter et par sekunder vises Tesla-logoet. Vent ca. 30 sekunder på, at den berøringsfølsomme skærm genstarter. Hvis berøringsskærmen stadig ikke reagerer eller opfører sig unormalt efter et par minutter, skal du prøve at slukke for køretøjet i en cyklus.

 

 1. Skift til neutral

Når du har flyttet gearstangen op eller ned til det første gear, skal du holde den i denne position i mere end 1 sekund for at skifte til neutralt gear. Når den er i frigear, kan Model 3 glide frit uden at træde på bremsepedalen.

 

Bemærk: Hvis kørehastigheden er mindre end ca. 8 km/h, skal du træde på bremsepedalen for at skifte til et andet gear end frigear.

 

Model 3 skifter automatisk til gear, når du forlader førersædet. For at forblive i neutral skal du bruge berøringsskærmen til at aktivere transporttilstand.

 

 1. Åbn bildøren, når batteriet løber tør

Når Model 3 løber tør for strøm, deaktiveres disse elektriske knapper øverst på dørene. Træk i den manuelle dørudløser foran kontakten til frontruden.

 

For at åbne hoveddøren på Model 3 uden strøm skal du trække den manuelle dørudløserenhed op foran vindueskontakten.

 

Bemærk: Kun fordørene på Model 3 er udstyret med manuelle dørudløsere.

Model Y har også en manuel dørudløser i bagdøren:

 1. Fjern måtten fra bunden af bagdørdækslet.
 2. Tryk på den røde låseplade for at fjerne adgangsdøren.
 3. Træk det mekaniske separationskabel frem.

 

 1. Juster åbningshøjden på det elektriske bagagerumsdæksel

Åbningshøjden på det elektriske bagagerumsdæksel (hvis monteret) kan justeres for at lette vedligeholdelsen, og det kan også undgå at røre ved lave tage eller genstande (såsom garageporte eller lys):

 1. Åbn bagagerummet, og sænk eller hæv det derefter manuelt til den ønskede åbningshøjde.
 2. Tryk og hold knappen under bagagerumsdækslet nede i 3 sekunder, indtil du hører bekræftelsesbippet.
 3. Bekræft, at den ønskede højde er indstillet ved at lukke dækslet til strømbagagerummet og derefter åbne det igen.

 

 1. Indvendig nødåbning af bagagerum

Når Model 3 løber tør for strøm, kan den også åbnes indefra ved hjælp af en mekanisk oplåsningsmekanisme, der lyser på indersiden af bagagerummet. Den mekaniske oplåsningsenhed giver også den person, der er låst inde, mulighed for at komme ud.

 

 • Tryk og hold den tændte knap nede i pilens retning for at frigøre låsen.
 • Åbn bagagerummet.

 

 1. Intern nødsituationforan kuffert åbning

Den indvendige åbningsknap på indersiden af det forreste bagagerum kan få den person, der er låst inde, til at komme ud.

 

Tryk på den indvendige åbne knap for at åbne det forreste bagagerum, og løft derefter det forreste bagagerum op.

 

 1. Åbn fronten kuffert uden strømforsyning

Når Model 3 ikke har 12V strømforsyning (dette sker sjældent), vil du ikke være i stand til at åbne det forreste bagagerum gennem berøringsskærmen, fjernbetjeningstasten eller mobiltelefonapplikationen. I dette tilfælde skal du åbne det forreste bagagerum:

 

Bemærk: Hvis Model 3 er låst og har 12V strømforsyning, åbner følgende handlinger ikke det forreste bagagerum.

 1. Find en ekstern 12V strømforsyning (såsom bærbar nødstrømforsyning).
 2. Tryk og hold den øverste højre kant af dækpladen nede, indtil den drejer indad, og træk derefter langsomt den hævede del mod dig selv for at frigøre trækhullets dækplade.

Bemærk: Dækpladen til slæbehullet er forbundet med køretøjets sorte negative (-) terminal.

 

 1. Træk to ledninger ud af åbningen af trækkrafthullet for at udsætte to søjler.
 2. Tilslut det røde positive (+) kabel på 12V strømforsyning til den røde positive (+) ende.
 3. Tilslut det sorte negative (-) kabel på 12V strømforsyningen til den sorte negative (-) terminal.

 

Bemærk: Hvis den eksterne 12V strømforsyning er tilsluttet på disse terminaler, kan kun det forreste reserveboksdæksel frigøres. Den må ikke anvendes til opladning af 12V batterier.

 1. Start den eksterne strømforsyning (se producentens anvisninger). Låsen til det forreste reserverum frigøres straks. Du kan nu åbne låget i det forreste reserverum for at komme ind i det forreste reserverumsområde.
 2. Når du frakobler kablerne i begge ender, skal du først frakoble det sorte negative (-) kabel.
 3. Hvis køretøjet flyttes til blokvognen, må du ikke udskifte trækhulsdækslet på nuværende tidspunkt. Når du udskifter trækøjedækslet, skal du om nødvendigt indsætte ledningen i trækøjeåbningen og justere trækøjedækslet på plads og derefter dreje det på plads.

 

 1. Airbaggen til passagererne foran Tændt og slukket

Når børn tager passagersædet foran (selvom barnesædet eller selepuden bruges), skal passagerairbaggen være deaktiveret for at forhindre, at airbaggen skader børn i tilfælde af kollision.

Hvis du vil deaktivere airbaggen forsædepassageren, skal du klikke på Control>Safety&Security>Frontairbag til passageren

 

 1. Driver indstiller bekvem adgangstilstand

Du kan definere de praktiske ind- og udstigningsindstillinger, som flytter rattet og førersædet for at lette ind- og udstigning af Model 3. Enhver driver kan bruge denne indstilling efter at have knyttet indstillingen for praktisk adgang til dens driverindstilling.

Når indstillingen "bekvem adgang" er knyttet til førerindstillingen, justeres rattet og førersædet automatisk for at lette udgangen, når parkeringsgearet er aktiveret, og førerens sikkerhedssele løsnes.

Når du er vendt tilbage til bilen og har trykket på bremsepedalen, justeres indstillingerne automatisk tilbage til de indstillinger, der bruges af de seneste førerindstillinger (hvis bilnøglen er knyttet til førerindstillingerne, skal du trykke på tasten).

Hvis du vil bruge praktisk adgang via driverindstillinger, skal du sørge for at markere afkrydsningsfeltet Brug praktisk adgang.

 

 1. BagendenVisningsspejlet vippes automatisk, når der bakkes

Når Model 3 skiftes til bakgear, kan de to udvendige bakspejle automatisk vippe nedad. Når du skifter til et andet gear, vender bakspejlet tilbage til normal (op) position.

Hvis du vil slå denne funktion til eller fra, skal du klikke på Ctrl>Hurtig kontrol>Spejl>Spejl automatisk vipning.

 

 1. Styr fjernlyslygten

Flyt styrelampehåndtaget udad, og slip det for konstant at tænde fjernlyslygterne. For at annullere skal du flytte håndtaget udad igen.

Hvis du vil blinke kortvarigt med fjernlyslygterne, kan du slippe dem ved at flytte joysticket indad.

Når der registreres lys foran Model 3 (f.eks. modkørende køretøj), skifter fjernlyslygten automatisk til nærlyslygten. Hvis du vil slå denne funktion til eller fra, skal du gå til Hurtig kontrol eller klikke på Ctrl>Lys>Automatisk fjernlys.

 

 1. Juster følgende afstand

For at justere den følgende afstand, som Model 3 skal holde med køretøjet foran, skal du trykke på højre hjulknap på rattet til venstre eller højre og vælge en indstilling fra indstilling 1 (mindste følgeafstand) til 7 (maksimal følgeafstand).

Hver indstilling svarer til en tidsbaseret afstand, hvor den tidsbaserede afstand repræsenterer den tid, det tager Model 3 at nå de forreste og bageste kofangerpositioner fra den aktuelle position.

 

 1. Escape-tilstand

Under normale omstændigheder bør det ikke være aktiveret. Aktivér kun dette, hvis du subjektivt ønsker, at hjulet skal gå i tomgang, f.eks.:

 • Start på en løs overflade, såsom grus eller sne.
 • Køretøjet kører i dyb sne, sand eller snavs.
 • Når du klatrer ud af et hul eller en grøft.

For at tomgang hjulene skal du gå til Control > Drive > Traction Control > Escape Start.

 

 1. Lyd hornet for at gemme dash cam-videoen

Gå til Control > Security &> Horn for at gemme videoen > On for at aktivere.

I nødstilfælde skal du lyde hornet, og videoklippet fra de sidste ti minutter gemmes. Du kan også klikke på DASH CAM-ikonet øverst på berøringsskærmen for at gemme DASH CAM-videoklippet.

 

 1. Løfteprocedure

Sørg for, at ethvert værksted, der ikke er fra Tesla, kender disse løftepunkter.

Placer løftearmens pude under det angivne kropsløftepunkt som vist på figuren.

Advarsel: Anbring ikke løftearmens pude under batteriet eller sideskinnen (vist med rødt).

 

 1. Unormalt vindue

Hvis vinduet fungerer unormalt (rør ved den lyse bjælke, det kan ikke åbnes eller lukkes korrekt, vinduet sænkes langsomt, når døren åbnes osv.), Kan problemet løses gennem vindueskalibrering.

Kalibrer vinduet:

 • Luk dørene til de berørte vinduer.
 • Sæt dig i førersædet, og luk førerdøren.
 • Brug vindueskontakten på førerdøren til at hæve det berørte vindue, indtil det stopper helt.
 • Brug vindueskontakten på førerdøren til at sænke det berørte vindue, indtil det stopper helt.
 • Gentag trin 3, og hæv det berørte vindue, indtil det stopper helt.

 

 1. Juster bagagerummets åbningshøjde

Åbningshøjden på det elektriske bagagerumsklap (hvis monteret) kan justeres for at lette vedligeholdelse og håndtering, og det kan også undgå at røre ved lave tage eller genstande (såsom garageporte eller lys):

 1. Åbn bagagerummet, og sænk eller hæv det derefter manuelt til den ønskede åbningshøjde.
 2. Tryk og hold knappen under bagagerumsdækslet nede i tre sekunder, indtil du hører bekræftelsesbippet.
 3. Bekræft, at den ønskede højde er indstillet ved at lukke dækslet til strømbagagerummet og derefter åbne det igen.

 

 1. Bilvask tilstand

I bilvasketilstand låser køretøjet opladningsporten, og samtidig lukker køretøjet alle vinduer og bagagerum, slukker for den automatiske visker, sentry-tilstand og slukker for den automatiske låsefunktion, når du forlader køretøjet.

Starttilstand: Control>Service>Autovask

 

 1. Kabine kamera

Et førerhuskamera er installeret over bakspejlet, hvilket ikke har nogen effekt i øjeblikket, og kan dækkes med tape eller kameradæksel

 

 1. Frigør ladekablet manuelt

Hvis ladekablet ikke kan frigøres fra opladningsgrænsefladen ved konventionelle metoder (ved hjælp af udløserknappen til opladningshåndtaget, berøringsskærmen eller mobiltelefonapplikationen).

Følg nøje følgende trin:

 1. Sørg for, at køretøjet ikke oplades i øjeblikket ved at vise opladningsskærmen på den berøringsfølsomme skærm. Klik om nødvendigt for at stoppe opladningen.
 2. Åbn bagagerummet.
 3. Træk opladningsgrænsefladen ned for at frigøre kablet for at låse ladekablet op.

Advarsel: Forsøg ikke at trække ladekablet ud af opladningsgrænsefladen, mens du trækker i udløserkablet. Sørg for at trække i udløserkablet, før du forsøger at trække opladerkablet ud. Manglende overholdelse af instruktionerne kan resultere i elektrisk stød og alvorlig personskade.

 1. Træk ladekablet ud af opladningsgrænsefladen.
Tags:

Recent Post

The World's Leading Tesla Accessorles Store

Build Your Tesla in One Stop

Committed to providing you with high-quality Tesla accessories and exceptional customer service
Free Shipping

Free Shipping

Free worldwide shipping over $149

Quality Guaranteed

Quality Guaranteed

10,000+ 5-star reviews

Secure Checkout

Secure Checkout

Stripe Payment Gateway

Exclusive Customer Service

Exclusive Customer Service

1-to-1 customer support